Vi, tannlegene Lene Danielsen og Gyri Dingsør, kjøpte en eldre praksis i november 2000, og startet opp januar 2001. Praksisen er siden oppgradert og modernisert med nytt utstyr og data, og vi flyttet til nye lokaler i september 2001. I januar 2013 utvidet vi praksisen med enda et behandlingsrom og foretok en liten oppussing og oppgradering av klinikken.

Utløsende for utvidelsen av praksisen var at vi hadde gleden av at tannlege Hilde Halvorsen begynte fast hos oss, etter en periode som vikar under Lenes siste barselpermisjon.

Vi konsentrerer oss til daglig om deg og din tannhelse, og prøver å imøtekomme og tilfredsstille dine behov. Samtidig prøver vi å gjøre tannbehandlingen mest mulig behagelig. Våre blide sekretærer har orden på pasientkartoteket, svarer på telefonen og sørger for innkjøp av alt materiell.

Ansatte

Lene
Danielsen

Tannlege

Uteksaminert ved Odontologisk fakultet i Oslo juni 1998, kullkamerat av Gyri Dingsør. Lene har bred erfaring fra privat og offentlig praksis. Startet praksisen sammen med Gyri 01.01.2001.

Gyri
Dingsør

Tannlege

Uteksaminert ved Odontologisk fakultet i Oslo juni 1998, kullkamerat av Lene Danielsen. Gyri har bred erfaring fra privat og litt fra offentlig praksis. Har jobbet som instruktør ved Odontologisk fakultet i Oslo. Startet praksisen sammen med Lene 01.01.2001.

Rezarta Salijaj

Tannlege

Elisabeth Wiel

Tannpleier

Anna Olsson

Tannhelsesekretær

Victoria Noreng

Tannlegesekretær

Arnhild Pedersen

Tannlegesekretær